+91 9244928889, 8344228866

chennai
Home chennai
chennai
Krishna International Hotels (Chennai) (P) LTD
#27, Gopala Krishna Street,T.Nagar,Chennai - 600017,
Ph:28150211 / 12 / 13 / 15
Krishna Inn
#12, Rajabhathar Street, Pondy Bazaar, T.Nagar, Chennai - 600017,
Ph:28157141 / 42 / 43
Krishna Park
#61, Halls road, Egmore, Chennai - 600008,
Ph:28190026,28193045 / 46
Krishna Palace
#16, Rajabhathar Street,T.Nagar,Chennai - 600017,
Ph:28155105